måndag 16 oktober 2017

År 5 - Testa lårmuskler

Under NO-lektionerna arbetar ni med kroppen och idag fick alla genomföra en liten labb på lektionen. Först hypotes och sen utvärdering.. Hypotesen är hur du tror det kommer att gå och när testet är gjort utvärderar du.
Dagens 4 övningar:

Benböj (på tid)
Jägarvila/90 grader (på tid)
Stående längdhopp
Stående höjdhopp

Resultaten jobbar ni vidare med på NO-lektion i veckan.